รอสักครู่...

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอเชิญนักศึกษาหอพัก ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 กิจกรรมภายในงาน มีถวายภัตตาหารเพล และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน **หอพักจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ฟรี **

Close
Secondary Navigation