รอสักครู่...

ให้ขึ้นหอพักได้ 1 วัน

  1. กำหนดให้บุคคลขึ้นห้องพักได้ นักศึกษา 1 คน : ผู้ปกครอง 2 คน : ครั้ง
  2. ขอความร่วมมือสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกันตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด – 19
  3. นักศึกษาหอพักต้องลงมารับผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน ขึ้นไปห้องพัก *หากไม่มีนักศึกษาหอพักมารับ ไม่อนุญาตให้ขึ้นห้องพัก
  4. กรุณาแลกบัตรที่โต๊ะ รปภ. และลงมาคืนบัตรไม่เกินเวลา 16.00 น.
Close
Secondary Navigation