รอสักครู่...

บริการเอกสาร

อัตราค่าใช้จ่าย วันที่บังคับใช้  
1. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง  27 เม.ย. 60 ดาวน์โหลด
2. การคืนเงินค่าบำรุง/ค่าซักชุดเครื่องนอน/เงินประกันฯ  24 ก.ค. 61 ดาวน์โหลด

วินัยนักศึกษา    
1. วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ 14 ก.ย. 54 ดาวน์โหลด
2. วินัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 29 ก.ค. 54 ดาวน์โหลด
3. การจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 59 ดาวน์โหลด
4. กำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัย 19 มิ.ย. 55 ดาวน์โหลด
5. กำหนดเวลาปิด – เปิดประตูรั้วหอพักนักศึกษา 4 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด
6. ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนักศึกษา 17 ก.พ. 53 ดาวน์โหลด
7. ลักษณะโทษการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การทะเลาะวิวาท 19 มิ.ย. 55 ดาวน์โหลด
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  9 พ.ค. 60 ดาวน์โหลด
9. การรับพัสดุภัณฑ์ทุกประเภทที่นำส่งโดยบริษัทเอกชน  21 พ.ย. 60 ดาวน์โหลด
10. การใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ ตู้ iBox  21 ธ.ค. 60  ดาวน์โหลด

คู่มือนักศึกษาหอพัก เดือนที่จัดทำ  
1. ประจำปีการศึกษา 2556 พ.ค. 56 ดาวน์โหลด
2. ประจำปีการศึกษา 2557 ก.ค. 57 ดาวน์โหลด
3. ประจำปีการศึกษา 2558 มิ.ย. 58 ดาวน์โหลด
4. ประจำปีการศึกษา 2559 ก.ค. 59 ดาวน์โหลด
5. ประจำปีการศึกษา 2560   ก.ค. 60 ดาวน์โหลด
6. ประจำปีการศึกษา 2561  ก.ค. 61 ดาวน์โหลด
7. ประจำปีการศึกษา 2562  ส.ค. 62 ดาวน์โหลด

เอกสารบริการนักศึกษา    
1. คำร้องทั่วไป (ใช้เฉพาะที่หอพักเท่านั้น)   ดาวน์โหลด
2. คำร้องทั่วไป (ใช้สำหรับยื่นต่อมหาวิทยาลัย)    ดาวน์โหลด
3. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินประกันฯ แทน   ดาวน์โหลด
4. คำขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น.   ดาวน์โหลด
5. ลงทะเบียนรถจักรยานและจักรยานยนต์   ดาวน์โหลด

ปฏิทินการจ่ายเงินเงินค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า วันที่ประกาศ  
1. ประจำปี พ.ศ. 2559 8 ก.ค. 59 ดาวน์โหลด
2. ประจำปี พ.ศ. 2560 19 ม.ค. 60 ดาวน์โหลด
3. ประจำปี พ.ศ. 2561  16 ม.ค. 61 ดาวน์โหลด
4. ประจำปี พ.ศ. 2562  14 ม.ค. 62 ดาวน์โหลด
5. ประจำปี พ.ศ. 2563 27 ม.ค. 63 ดาวน์โหลด

กำหนดการซักชุดเครื่องนอน วันที่ประกาศ  
1. ประจำปี พ.ศ. 2559 8 ก.ค. 59 ดาวน์โหลด
2. ประจำปี พ.ศ. 2560  24 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด
3. ประจำปี พ.ศ. 2561  21 ส.ค 61 ดาวน์โหลด
4. ประจำปี พ.ศ. 2562  27 พ.ค. 62 ดาวน์โหลด

 

 8,784 total views,  3 views today

Close
Secondary Navigation