บริการเอกสาร

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าใช้จ่าย วันที่บังคับใช้  
1. การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงหอพักนักศึกษา 5 มี.ค. 57 ดาวน์โหลด
2. การคืนเงินค่าบำรุงและค่าซักชุดเครื่องนอน 1 เม.ย. 59 ดาวน์โหลด

วินัยนักศึกษา    
1. วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ฯ 14 ก.ย. 54 ดาวน์โหลด
2. วินัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 29 ก.ค. 54 ดาวน์โหลด
3. การจอดรถภายในมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 59 ดาวน์โหลด
4. กำหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัย 19 มิ.ย. 55 ดาวน์โหลด
5. กำหนดเวลาปิด – เปิดประตูรั้วหอพักนักศึกษา 4 ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด
6. ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอพักนักศึกษา 17 ก.พ. 53 ดาวน์โหลด
7. ลักษณะโทษการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การทะเลาะวิวาท 19 มิ.ย. 55 ดาวน์โหลด
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา gif_new 9 พ.ค. 60 ดาวน์โหลด

คู่มือนักศึกษาหอพัก เดือนที่จัดทำ  
1. ประจำปีการศึกษา 2556 พ.ค. 56 ดาวน์โหลด
2. ประจำปีการศึกษา 2557 ก.ค. 57 ดาวน์โหลด
3. ประจำปีการศึกษา 2558 มิ.ย. 58 ดาวน์โหลด
4. ประจำปีการศึกษา 2559 ก.ค. 59 ดาวน์โหลด
5. ประจำปีการศึกษา 2560 gif_new  ก.ค. 60 ดาวน์โหลด

เอกสารบริการนักศึกษา    
1. คำร้องทั่วไป (ใช้เฉพาะที่หอพักเท่านั้น)   ดาวน์โหลด
2. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับเงินประกันฯ แทน   ดาวน์โหลด
3. คำขออนุญาตเข้าหอพักหลังเวลา 23.00 น.   ดาวน์โหลด

ปฏิทินการจ่ายเงินเงินค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า วันที่ประกาศ  
 1. ประจำปี พ.ศ. 2559 8 ก.ค. 59 ดาวน์โหลด
 2. ประจำปี พ.ศ. 2560 gif_new 19 ม.ค. 60 ดาวน์โหลด

กำหนดการซักชุดเครื่องนอน วันที่ประกาศ  
 1. ประจำปี พ.ศ. 2559 8 ก.ค. 59 ดาวน์โหลด
 2. ประจำปี พ.ศ. 2560 gif_new 24 ก.ค. 60 ดาวน์โหลด

3,955 total views, 3 views today