รอสักครู่...

คืนเงินประกัน

เลือก “ให้หอพักฯ โอนเงินเข้าบัญชี”

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ เงินเข้าบัญชีในวันที่… จำนวน (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาตกค้าง 14 มกราคม 2563 10 รายชื่อ
1/2562 รอบที่ 3 14 มกราคม 2563 25 รายชื่อ
1/2562 รอบที่ 2  26 ธันวาคม 2562  6 รายชื่อ
1/2562 รอบที่ 1  11 ธันวาคม 2562  161  รายชื่อ
2/2561 รอบที่ 3 15 กรกฎาคม 2562 19 รายชื่อ
2/2561 รอบที่ 2 8 กรกฎาคม 2562 86 รายชื่อ
2/2561 รอบที่ 1
20 มิถุนายน 2562 142 รายชื่อ
1/2561 รอบที่ 4 22 กุมภาพันธ์ 2562 36 รายชื่อ
1/2561 รอบที่ 3  30 มกราคม 2562 30 รายชื่อ
1/2561 รอบที่ 2  29 มกราคม 2562 50 รายชื่อ
1/2561 รอบที่ 1  28 มกราคม 2562 50 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 5 9 สิงหาคม 2561 41 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 4 24 กรกฎาคม 2561 23 รายชื่อ
2/2560 เอกสารไม่ผ่านการพิจารณา ต้องแจ้งความใหม่ 25 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 3 5 กรกฎาคม 2561 61 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 2 3 กรกฎาคม 2561 29 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 2 3 กรกฎาคม 2561 132 ยกเลิก
2/2560 รอบที่ 1 20 มิถุนายน 2561 95 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 3 28 กุมภาพันธ์ 2561 4 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 2 22 กุมภาพันธ์ 2561 79 รายชื่อ
1/2560 รอบที่ 1 30 มกราคม 2561 73 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 3 13 พฤศจิกายน 2560 รายชื่อ 
2/2559 รอบที่ 2 29 สิงหาคม 2560 27 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 1 22 มิถุนายน 2560 204 รายชื่อ
1/2559 รอบที่ 2 28 มีนาคม 2560 8 รายชื่อ
1/2559 รอบที่ 1 19 มกราคม 2560 100 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 2 17 สิงหาคม 2559 15 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 1 29 มิถุนายน 25259 97 รายชื่อ

กลับหน้าหลัก

9,970 total views, 2 views today

Close
Secondary Navigation