รอสักครู่...

คืนเงินประกัน

เลือก “มารับเงินด้วยตัวเอง” 

กรณีที่นักศึกษาจะให้ผู้อื่นมารับเงินแทนนั้น จะต้องทำ “หนังสือมอบอำนาจ” ดาวน์โหลดเอกสาร กรอกเอกสารและลงชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย) เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้วก็ให้มารับเงินตามวันและเวลาที่ได้ประกาศไว้ 

ภาคการศึกษาที่สละสิทธิ์ ให้มารับเงินในวันที่… จำนวน (คน) ตรวจสอบรายชื่อ
1/2562 รอบที่ 1 *อยู่ระหว่างดำเนินการ     
2/2561 รอบที่ 1 12 กรกฎาคม 2562 รายชื่อ
1/2561 รอบที่ 1 29 มกราคม 2562 3 รายชื่อ
2/2560 รอบที่ 1 10 สิงหาคม 2561 9 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 2  13 พฤศจิกายน 2560  20 รายชื่อ
2/2559 รอบที่ 1 21 สิงหาคม 2560  32 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 4 9 – 10 พฤศจิกายน 2559 33 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 3 30 สิงหาคม 2559 40 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 2 22 สิงหาคม 2559 23 รายชื่อ
2/2558 รอบที่ 1 11 – 12 กรกฎาคม 2559 92 รายชื่อ

กลับหน้าหลัก

9,969 total views, 1 views today

Close
Secondary Navigation