ที่อยู่สำหรับรับจดหมาย จดหมายลงทะเบียน พัสดุ EMS ด้วยตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ iBox :

ชื่อ – นามสกุล ผู้รับ ………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษา
ตู้  iBox ปณ.พระจอมเกล้า แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10802

 


 

วันและเวลาที่สำนักงานเปิดทำการ : 

บริการทั่ว ๆ ไป เช่น สอบถามการจองห้องพัก บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพักอาศัย ยื่นคำขอเข้าหอพักหลัง 23:00 น.  ขอทำคีย์การ์ดใหม่ เป็นต้น

บริการด้านการเงิน คือ การติดต่อที่นักศึกษาต้องชำระเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาได้ในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้

  บริการทั่ว ๆ ไป บริการด้านการเงิน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 11:30 น.
และเวลา 12:30 – 16:00 น.
(เปิดบริการนอกเวลาทำการ
ตั้งแต่เวลา 16:00 – 19:00 น. หรือตามประกาศ)
เวลา 08:30 – 11:30 น.
และเวลา 12:30 – 15:00 น.
ถ้าต้องการชำระค่าสาธารณูปโภค ดูปฏิทิน
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น. ปิดบริการ
หยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ ปิดบริการ

 

สถานที่ติดต่อ :

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ดูแผนที่

ช่องทางการติดต่อ :

8,618 total views, 1 views today