ติดต่อหอพัก

สถานที่ติดต่อ :

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ดูแผนที่


วันและเวลาที่สำนักงานเปิดทำการ : 

บริการทั่ว ๆ ไป เช่น สอบถามการจองห้องพัก บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพักอาศัย ยื่นคำขอเข้าหอพักหลัง 23:00 น. บริการจ่ายไปรษณีย์ ขอรับรหัส Wi-Fi  ขอทำคีย์การ์ดใหม่ เป็นต้น

บริการด้านการเงิน คือ การติดต่อที่นักศึกษาต้องชำระเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาได้ในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้

  บริการทั่ว ๆ ไป บริการด้านการเงิน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 11:30 น.
และเวลา 12:30 – 16:00 น.
(เปิดบริการนอกเวลาทำการ
ตั้งแต่เวลา 16:00 – 19:00 น. หรือตามประกาศ)
เวลา 08:30 – 11:30 น.
และเวลา 12:30 – 15:00 น.
ถ้าต้องการชำระค่าสาธารณูปโภค ดูปฏิทิน
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น. ปิดบริการ
หยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ ปิดบริการ

ที่อยู่สำหรับรับจดหมาย จดหมายลงทะเบียน พัสดุ EMS ด้วยตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ iBox :

ชื่อ – นามสกุล ผู้รับ ………………………….. 
หมายเลขโทรศัพท์ของนักศึกษา
ตู้  iBox ปณ.พระจอมเกล้า แขวงวงศ์สว่าง 
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10800

 


ช่องทางการติดต่อ :

5,335 total views, 6 views today