ติดต่อหอพัก

สถานที่ติดต่อ :

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ดูแผนที่


วันและเวลาที่สำนักงานเปิดทำการ : 

บริการทั่ว ๆ ไป เช่น สอบถามการจองห้องพัก บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพักอาศัย ยื่นคำขอเข้าหอพักหลัง 23:00 น. บริการจ่ายไปรษณีย์ ขอรับรหัส Wi-Fi  ขอทำคีย์การ์ดใหม่ เป็นต้น

บริการด้านการเงิน คือ การติดต่อที่นักศึกษาต้องชำระเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับนักศึกษาได้ในวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น สำหรับการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดไว้

  บริการทั่ว ๆ ไป บริการด้านการเงิน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 11:30 น.
และเวลา 12:30 – 16:00 น.
(เปิดบริการนอกเวลาทำการ
ตั้งแต่เวลา 16:00 – 19:00 น. หรือตามประกาศ)
เวลา 08:30 – 11:30 น.
และเวลา 12:30 – 15:00 น.
ถ้าต้องการชำระค่าสาธารณูปโภค ดูปฏิทิน
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09:00 – 15:00 น. ปิดบริการ
หยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ ปิดบริการ

ที่อยู่สำหรับรับจดหมาย จดหมายลงทะเบียน พัสดุ EMS :

ชื่อ – นามสกุล ผู้รับ ………………………….. หมายเลขห้องพัก ……………
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ)
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 10800

คำแนะนำ

  • ระบุชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน ไม่ใช้นามแฝงหรือชื่อเล่น
  • ระบุห้องพัก และหอพัก ด้วย เพื่อง่ายต่อการให้บริการ
  • ผู้รับจะต้องเป็นนักศึกษาหอพักฯ ในภาคการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
  • กรุณามารับด้วยตนเอง

วิธีการจัดส่งและรอบการจัดส่งของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด :

  • ส่งที่สำนักงานหอพัก โดยตรง ปกติแล้วบุรุษไปรษณีย์ จะนำสิ่งของมาส่งวันละ 2 รอบ เวลาประมาณ 11:00 น. และเวลาประมาณ 15:00 น. จำนวนรอบที่มาส่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ทำการไปรษณีย์ เมื่อมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่หอพักฯ จะพิมพ์รายชื่อนักศึกษาผู้รับไว้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานหอพักฯ ในวันและเวลาทำการ
  • ส่งที่งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี การส่งวิธีนี้ จะมีรอบการส่งเหมือนข้างบน แต่จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของงานสารบรรณลงบันทึกข้อมูลก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่หอพักฯ จะไปรับมาให้ (ห้ามนักศึกษาไปติดต่อรับเอง) เมื่อรับมาไว้ที่หอพักฯ แล้ว เจ้าหน้าที่หอพักฯ จะพิมพ์รายชื่อนักศึกษาผู้รับไว้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานหอพักฯ ในวันและเวลาทำการ
  • ตรวจสอบสถานะของพัสดุ EMS จากระบบของไปรษณีย์ ได้ที่นี่ ตรวจสอบสถานะ

ช่องทางการติดต่อ :

1,762 total views, 3 views today