รอสักครู่...

 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

นักศึกษาหอพักทุกคนจะต้อง Login เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในหอพัก (เป็นไปตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) หอพักฯ ขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าระบบหอพักออนไลน์เพื่อ… “ขอรับรหัส Wi-Fi” 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • Speed per User 30/10 Mbps. 
  • ใช้งานได้พร้อมกัน 2 อุปกรณ์
  • มีระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน นับจากการเข้าใช้งานครั้งแรก
  • ใช้งานได้นานครั้งละ 2 ชั่วโมงและสามารถ Login เข้าใช้งานได้ทันที
  • ตัดการเชื่อมต่อ เมื่อไม่มีการใช้งานนานกว่า 15 นาที

วิธีขอรับรหัส Wi-Fiขั้นตอนการ Log in Wi-Fi

3,825 total views, 7 views today

Close
Secondary Navigation