รอสักครู่...

จองห้องพัก

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่เรียน ณ มจพ. กรุงเทพ

โปรดทราบ เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว แต่ภายหลังไม่ประสงค์ที่จะพักอาศัยหรือถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในศูนย์ที่พัก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ยกเว้นเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ

ห้องพัดลม เตียงนอน 2 ชั้น มีห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์

โปรดทราบ! ก่อนทำการจองห้องพัก

กำหนดการจองห้องพักและวันรายงานตัวเข้าพัก

เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.

สมัครเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2563 ทำได้ง่าย ๆ แค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

สมัครสมาชิก-จองห้องพัก

เลือกห้อง เตียงนอนชั้นบน ชั้นล่าง และเลือกเพื่อนร่วมห้องได้เอง และสามารถเปลี่ยนห้องได้คนละ 1 ครั้ง (ก่อนชำระเงิน)

พิมพ์เอกสาร

หลังจากที่จองห้องพักเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องพัก โปรดตรวจสอบ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงห้องพักก่อนการชำระเงิน จะต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใบใหม่ด้วย

ชำระเงิน

กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันจอง ชำระเงินได้ที่ธนาคารตามกำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ให้ดี *ห้ามทำหาย*

เอกสารที่ใช้รายงานตัวเข้าหอพัก

หมายเหตุ

นักศึกษาที่มาคนเดียว ไม่มีเพื่อนร่วมห้องมาด้วย ก็สามารถจองห้องพักได้ โดยอาจจะเลือกจองห้องพักที่มีคนจองไว้แล้ว หรือจะจองห้องคนเดียวไปก่อนแล้วรอคนอื่นมาเลือกอยู่ด้วยก็ได้ *กำหนดให้พักห้องละ 2 คน*

เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินแล้ว แต่ภายหลังไม่ประสงค์ที่จะพักอาศัยหรือถูกตัดสิทธิการพักอาศัยในศูนย์ที่พัก มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม ยกเว้นเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ

ชุดสุภาพ ชุดพละ นักศึกษาทุกคนควรสวมกางเกงขายาว สามารถสวมรองเท้าแตะได้ 

หลังจากที่นักศึกษาได้รายงานตัวเข้าพักจนครบทุกขั้นตอน และได้รับกุญแจห้องพักแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าพักที่หอพักได้เลย หรือจะมาเข้าพักในวันหลังก็ได้ *วันรายงานตัวเข้าพักโปรดดูประกาศที่เว็บหอพัก*

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 02 555 2000 ต่อ 1813, 1814 ในวันและเวลาราชการ

นักศึกษาได้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เข้าใจดีแล้ว

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Close
Secondary Navigation