รอสักครู่...

ที่อยู่รับพัสดุไปรษณีย์

n-12_15116_5d95692b33b94

การรับจดหมาย พัสดุลงทะเบียน EMS

เจ้าหน้าที่หอพักจะรับพัสดุแทนนักศึกษา (รับฝากเฉพาะนักศึกษาหอพัก) เป็นพัสดุที่จัดส่งโดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น

ข้อควรทราบ

  • ไม่ควรใช้ชื่อเล่น หรือนามแฝง ในการรับพัสดุ
  • ให้ผู้ส่งระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง เพื่อให้พัสดุมาถึงที่หอพักได้รวดเร็ว
  • มารับพัสดุด้วยตนเองที่สำนักงานหอพัก ในวันและเวลาที่เปิดบริการ
  • ไม่มารับพัสดุภายใน 30 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งพัสดุคืนไปที่ผู้ส่ง
  • ตรวจสอบสถานะพัสดุได้ที่เว็บไซต์ของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือสอบถามที่โทร. 1545

การเขียนจ่าหน้า

ชื่อ…………………… นามสกุล…………………… โทร. ………………………
ห้องพัก……………….. หอพักนักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

1 0 8 0 0

Close
Secondary Navigation