รอสักครู่...

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอเชิญนักศึกษาหอพัก ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 กิจกรรมภายในงาน มีถวายภัตตาหารเพล และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน **หอพักจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ฟรี **

กำหนดการจ่ายเงินค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า ประจำเดือน ธ.ค. 62

ค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้นักศึกษามาจ่ายเงินในวันที่ 6 – 10 และวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 12.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะมีค่าปรับชำระเงินล่าช้าเดือนละ 50 บาท จนกว่าจะมาชำระเงินให้เสร็จสิ้น และต้องมาติดต่อในวันราชการ ไม่เกินเวลา...

มจพ. ติด TOP TEN มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย ประจำปี 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ 8 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย และอันดับที่ 161 ของโลก ประจำปี 2019 จากผลการสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2019 ในขณะที่สุดยอดอันดับ 1 มหาวิทยาสีเขียวของโลกประจำปี 2019 ได้แก่ Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับคะแนนจากการประเมินทั้ง 6 ด้าน ด้วยคะแนน...

CLOSE
Close
Secondary Navigation