รับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพัก 2/60

การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โปรดทราบ  หอพักนี้บริการสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น จองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์อย่างเดียว **ไม่รับจองทางโทรศัพท์** ห้องพักแบบ “พัดลม” มีเตียง 2 ชั้น 574 total views, 7 views today [อ่านต่อ...]

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก

ตัวอย่างข้อมูลที่แจ้งไว้ตอนที่นักศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ย้ายออกจากหอพัก) ที่ระบบหอพักออนไลน์แล้ว จะต้องย้ายสิ่งของออกจากหอพักไม่เกินวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนย้ายออกจากหอพัก ขอให้นักศึกษาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้ เตรียมเก็บของ 1. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อมที่จะขนย้าย วันที่ย้ายออกควรขนสิ่งของลงมารอผู้ปกครองที่ชั้น 1  2. ทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ และถ้ามีขยะกรุณานำมาทิ้งที่ถังขยะข้างล่าง ไม่วางไว้หน้าห้องพัก 459 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]