Uncategorized

ช่วงสอบกลางภาค 1/2562 หอพักปิดเวลา 01.00 น.

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในช่วงของการเตรียมตัวก่อนสอบและช่วงสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จึงขอเลื่อนเวลาปิดประตูรั้วหอพักและการบริการพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 รวม 14 วัน ดังนี้ เวลาปิดประตูรั้วหอพัก (ประตูเล็กและประตูใหญ่) เป็นเวลา …

203 total views, no views today

Featured Story

ทำไมต้อง 5ส

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ จัดโครงการหอพักน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจำเป็นของการทำกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานซึ่งจะส่งผลให้สถานที่งานมีความเป็นระเบียบ มีความสะอาด …

214 total views, no views today

Featured Story

คืนเงินประกัน เทอม 2/2561 : รอบที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินค่าประกันฯ คืน เลือก “มารับเงินด้วยตนเอง”  (ไม่ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ เลือก “รับเงินโอนเข้าบัญชี”  (ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชี) ตรวจสอบรายชื่อ 1,501 total views, 1 views today Share this…Facebook0TwitteremailPrint

1,501 total views, 1 views today

CLOSE