Main Story

Editor's Picks

Trending Story

รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 1/2562

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 1/2562 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น [ปรับปรุงข้อมูล

1,613 total views, 4 views today

กำหนดการย้ายไปห้องพักใหม่ เทอม 2/2561

นักศึกษาที่ย้ายไปห้องพักใหม่ ในเทอม 2/2561 ขณะนี้ หอพักฯ ได้จัดทำกำหนดการย้ายห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ และอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศให้เข้าใจด้วย *ระหว่างที่รอย้ายไปห้องพักใหม่ ให้นักศึกษาอยู่ห้องเดิมไปก่อน ตรวจสอบรายชื่อ 697 total views,

697 total views, no views today

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561

ประกาศผลการจัดห้องพักของนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ห้องพักไว้คนเดียว เทอม 2/2561 คำแนะนำ  ตรวจสอบผลการจัดห้องพักได้ที่ลิงค์ท้ายประกาศข่าวนี้ นักศึกษาที่ย้ายห้องให้รอกำหนดการย้ายห้องจากหอพัก ในระหว่างนี้ให้อยู่ห้องเดิมไปก่อน ห้าม!! ย้ายหรือแลกเปลี่ยนกุญแจห้องพักกันเอง ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  ตรวจสอบจำนวนเงินจากใบแจ้งการชำระเงิน พิมพ์ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู  *หากต้องการให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ให้ กรุณาติตต่อที่ห้องสำนักงานหอพัก

637 total views, 1 views today

CLOSE