รอสักครู่...

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เทอม 2/2562 นี้ จะหมดเขตการอยู่หอพักในวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.   นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 1/2563 ต่อไปหรือจะย้ายออกจากหอพัก เลือกหัวข้อที่ต้องการเพื่ออ่านรายละเอียด "อยู่หอพักเทอม 1/2563" "ย้ายออกจากหอพัก"

นศ.ใหม่ จองห้องพัก 1/2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  : จะเปิดให้จองห้องพักตามกำหนดการ ดังนี้  อ่านรายละเอียดเพิ่ม   

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2563

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ขอเชิญนักศึกษาหอพัก ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 กิจกรรมภายในงาน มีถวายภัตตาหารเพล และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน **หอพักจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ฟรี **
Close
Secondary Navigation