Main Story

Editor's Picks

Trending Story

วันรายงานตัวเข้าพัก เทอม 1/57

*** เตรียม หลักฐานเพิ่ม ดังนี้  >> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาก็ได้) *** อ่าน ขั้นตอนการรายงานตัว ได้ที่นี่  ประกาศ

1,391 total views, no views today

เข้าพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

  นักศึกษาใหม่ที่ต้องการอยู่หอพัก “ช่วงที่มาเรียนปรับพื้นฐาน หรือ ภาคการศึกษาฤดูร้อน” อ่านข้อมูลได้จากที่นี่… เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นทางการ โปรดอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์นี้ โดยเลือกตามหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ** บริการสำหรับนักศึกษาที่เรียนกับหน่วยงาน / คณะวิชา ของมหาวิทยาลัย

2,554 total views, no views today

นศ.เก่า แจ้งอยู่หอพักต่อไปในเทอม 1/57

    กำหนดการ “ยืนยันสิทธิการพักอาศัย 1/57” ให้นักศึกษาที่ต้องการจะอยู่หอพักฯ ต่อไปในเทอมหน้า 1/57 แจ้งยืนยันสิทธิที่ระบบหอพักออนไลน์ 1. หมดเขตการพักอาศัยของเทอม 2/56 วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม

2,254 total views, no views today

CLOSE