Uncategorized

ผลการจัดห้องพัก (นศ.เก่า) 1/57

สำหรับนักศึกษาหอพัก (นักศึกษาเก่า) ที่ยืนยันสิทธิห้องพัก เทอม1/57 ไว้เพียง 1 คน/ห้อง เจ้าหน้าที่ได้จัดห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 เวลา 14.00 น. นักศึกษาสามารถดูผลการจัดห้องพักได้จากระบบหอพักออนไลน์ 941 total views, no views …

941 total views, no views today

Uncategorized

วันรายงานตัวเข้าพัก เทอม 1/57

*** เตรียม หลักฐานเพิ่ม ดังนี้  >> รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษาก็ได้) *** อ่าน ขั้นตอนการรายงานตัว ได้ที่นี่  ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 …

1,520 total views, no views today

Uncategorized

เข้าพักช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

  นักศึกษาใหม่ที่ต้องการอยู่หอพัก “ช่วงที่มาเรียนปรับพื้นฐาน หรือ ภาคการศึกษาฤดูร้อน” อ่านข้อมูลได้จากที่นี่… เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นทางการ โปรดอ่านรายละเอียดที่เว็บไซต์นี้ โดยเลือกตามหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ** บริการสำหรับนักศึกษาที่เรียนกับหน่วยงาน / คณะวิชา ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น** 1. ขออยู่หอพักในช่วงที่ นักศึกษา ป.ตรี …

2,776 total views, no views today

CLOSE