1.ประชาสัมพันธ์

หอพักรักการอ่าน

หอพักนักศึกษา มจพ. ได้จัดโครงการ“หอพักรักการอ่าน” การอ่านคือรากฐานที่สำคัญ เพื่อให้นักศึกษาของเรา ได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านสาระบันเทิงจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค นิตยสาร สารานุกรม โดยหอพักจะจัดหาหนังสือดีๆ จำนวนมาก จากหลากหลายสำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ หอพักฯ จัดบริการฟรีแก่นักศึกษาหอพัก ตลอดจนผู้ปกครองของนักศึกษาหอพักด้วย ขณะนี้หอพักฯ กำลังเตรียมพื้นที่เพื่อจะเปิดให้บริการ ณ บริเวณ …

640 total views, no views today

CLOSE