รอสักครู่...

TOT Wi-Fi Package

หอพักนักศึกษา มจพ.กทม. มีบริการอินเทอร์ไร้สาย Wi-Fi ภายในบริเวณ หอพักนักศึกษา ชื่อสัญญาณ TOT_WiFi โดยมีรายละเอียด ดังนี้ TOT_Wi-Fi เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้งานจะต้องเป็นนักศึกษา หอพัก ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อ ขอรับ USERNAME และ PASSWORD (ไม่เสียค่าใช้จ่าย*) ได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ...

วันรายงานตัวเข้าพัก เทอม 1/58

โปรดทราบ นักศึกษาต่อไปนี้   1. นักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวแล้วช่วงเรียนปรับพื้นฐาน 2. นักศึกษาเก่าที่ได้อยู่หอพักช่วงปิดเทอม ถ้าต้องการพาผู้ปกครองขึ้นห้องพัก ให้เข้าระบบหอพักออนไลน์เพื่อจองวันรายงานตัวด้วย   กรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวเข้าพักได้ตามวันและเวลาที่หอพักฯ กำหนด ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะหอพักฯ อนุญาตให้นักศึกษามารายงานตัววันอื่นได้ แต่มีเงื่อนไขคือ 1) ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นห้องพัก 2) จะต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 12.30 – 16.00 น. เท่านั้น *วันเสาร์ –...

รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพัก 1/58 – อยู่ช่วงปรับพื้นฐาน

 รอบที่ 2 : เปิดให้จองวันที่ 1 - 20 ก.ค. 58 เหลือเวลาอีก [ujicountdown id="นับถอยหลังสู่การจองห้องพัก รอบที่ 1 เหลือเวลาอีก" expire="2015/07/01 09:00" hide = "true"] ทำความเข้าใจก่อนจองห้องพัก รอบที่ 2  -- ห้องพักมีจำนวนจำกัด จองก่อน จ่ายเงินก่อน ก็มีสิทธิได้อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย -- เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักศึกษาหลายๆ คน ยังมีความสับสนว่า "ถ้าจองห้องพักในวันที่...

CLOSE
Close
Secondary Navigation