ลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ด

นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/59 แล้ว แต่คีย์การ์ด “ไม่ผ่าน” เนื่องจากว่าตอนที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ที่ระบบหอพักออนไลน์ไม่ได้กรอกเลขคีย์การ์ดไว้ หรือกรอกไม่ครบถ้วน ดังนั้นให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ดที่นี่… จึงจะเข้าหอพักได้ ตรวจสอบผลการลงทะเบียน (ปิดบริการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่ออายุคีย์การ์ดได้ในวันและเวลาทำการ) 124 total views, 1 views today 124 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]

รับสมัครนักศึกษาเข้าพัก เทอม 2/59

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเข้าพักในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 จะเปิดให้จองห้องพักในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560) โปรดทราบ  หอพักนี้บริการสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี เรียนที่ มจพ. กรุงเทพฯ 744 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]