การจองห้องพักช่วงปิดเทอม

สำหรับนักศึกษาหอพักที่ต้องการอยู่หอพักฯ  ช่วงปิดเทอมนี้ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 60) **ต้องจองห้องพักเทอม 1/60 ไว้ด้วย** เพื่อทำโปรเจค เรียนซัมเมอร์ฝึกงาน จะต้องจ่ายเงินค่าพักอาศัยช่วงปิดเทอมด้วย (ค่าใช้จ่ายต่อคน จ่ายครั้งเดียวไม่มีแบ่งจ่าย ห้องพัดลมคนละ 4,300 บาท) อ่านรายละเอียด 321 total views, no 321 total views, no views today [อ่านต่อ...]

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 2/59 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันพุธที่  31 พฤษภาคม 2560 หากต้องการ… อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน ** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ ** ดูปฏิทิน  แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 1/60 – อยู่หอพักต่อไป ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์ 1,651 total views, 2 views today [อ่านต่อ...]

เปลี่ยนหลอดไฟLED

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ทำโครงการจัดซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีกำหนดจะเข้ามาติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ LED เฉพาะหลอดไฟที่อยู่หน้าห้องน้ำภายในห้องพักของนักศึกษา ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 223 total views, 4 views today [อ่านต่อ...]