ใครบ้างที่ต้องย้ายออกจากหอพัก

# นักศึกษาที่ “แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย” # นักศึกษาที่ “ไม่ชำระเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม” # นักศึกษาที่ “ไม่ชำระเงินค่าหอพัก เทอม 1/2561” # นักศึกษาที่ “ไม่ดำเนินการใด ๆ ในระบบ” อ่านข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายออกจากหอพัก คลิกเพื่ออ่าน ใครบ้างที่มีสิทธิ์จองห้องพักช่วงปิดเทอม? มาดูกัน!!  กลุ่มที่ 1 นักศึกษาที่ทำการจองห้องพักในเทอม 1/2561 แล้ว และต้องชำระเงินค่าหอพัก 1/2561 ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2561  ”จองห้องของเทอม 1 ก่อน ถึงจะจองห้องช่วงปิดเทอมได้”  กลุ่มที่ 2 นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีสุดท้าย (จะจบการศึกษาในปีการศึกษานี้) ต้องแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัยในระบบหอพักก่อน จากนั้นให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอจองห้องพักช่วงปิดเทอม หาก ^ไม่ใช่^ นักศึกษา 2 กลุ่มนี้ ไม่อนุญาตให้อยู่หอพักช่วงปิดเทอมนะครับ  กรุณาย้ายออกจากหอพักไม่เกินวันที่ 31 พ.ค. 2561 ก่อนเที่ยงและต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วย อ่านเพิ่มที่ #เว็บหอพัก #ธงญี่ปุ่นที่ประตูทางเข้าอาคาร#ป้ายหน้าห้องสำนักงานหอพัก  ถ้า ^ใช่^  และต้องการอยู่หอพักช่วงปิดเทอม กรุณาทำตามวันและเวลาที่กำหนด ค่าหอพักช่วงปิดเทอมจ่ายเงินเพิ่มคนละ 4,300 […]

713 total views, no views today

การแจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

เนื่องจากเทอม 2/60 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่  31 พฤษภาคม  2561 หากต้องการ… อยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อชำระเงินค่าหอพัก ย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน ** ก่อนจะยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ จะต้องชำระเงินค่าสาธารณูปโภคให้เรียบร้อยก่อน หาก “ค้างชำระเงิน” จะไม่สามารถทำในระบบได้ ** ดูปฏิทิน   แจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย 1/2561 – อยู่หอพักต่อไป ทำผ่านระบบหอพักออนไลน์ รายการ วันที่ให้นักศึกษาดำเนินการ ข้อมูลเพิ่มเติม 1. แจ้งอยู่ต่อห้องพักเดิม วันที่ 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2561 อ่านเอกสาร   วันแรกเปิดระบบเวลา 09.00 น.     วันสุดท้ายปิดระบบเวลา 21.00 น.   2. แจ้งอยู่ต่อห้องพักใหม่ (ขอย้าย/เปลี่ยนห้อง) วันที่ 4 – 13 พ.ค. 2561 […]

3,825 total views, no views today

รับสมัคร นศ. ใหม่เข้าพัก 1/2561

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561   โปรดระวัง!! จะจองห้องพักผิดวิทยาเขต เพราะที่นี่…ให้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษา ปวช. และ ป.ตรี ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น  อ่านระเบียบการจองห้องพัก  เปิดให้จองห้องพักแล้ววันนี้ไปจนกว่าห้องพักจะเต็ม ไม่มีรหัสนักศึกษาก็สมัครสมาชิกได้     มี Username และ Password แล้ว |  สมัครสมาชิกใหม่   ถ้ายังไม่มี Username Password สำหรับเข้าระบบหอพักออนไลน์ กรุณาสมัครสมาชิกก่อน การติดต่อสอบถาม สำนักงานหอพักฯ เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 11.30 น. และ เวลา 12:30 – 16:00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 […]

11,909 total views, 2 views today

CLOSE