แจ้งการโอนเงินประกันฯ 1/59

หอพักฯ ขอหักเงินประกันฯ เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมธนาคารจากจำนวนที่นักศึกษาจะได้รับคืน อัตราค่าธรรมเนียม ภายในเขต 10 บาท/รายการ และนอกเขต 30 บาท/รายการ ซึ่งนักศึกษาได้ยอมรับเงื่อนไขตอนที่แจ้งสละสิทธิ์ผ่านระบบหอพักออนไลน์แล้ว ตรวจสอบรายชื่อ หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งเอกสารสละสิทธิ์การพักอาศัยหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จะ “ไม่มีชื่อโอนเงินเข้าบัญชี” ในรอบนี้ กรุณารอรอบต่อไป…    314 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]

ดับกระแสไฟฟ้า 3 ม.ค. 60

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ อาคารนวมินทรราชินี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ที่ อย 713/2559    วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ด้วยการไฟฟ้านครหลวง โดยแผนกรักษาสายส่ง 1 ขอดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อทำการซ่อมสวิทซ์ใบมีด 69 kv สายส่ง NKT698 บริเวณเชิงสะพานพระราม 7 117 total views, no views today [อ่านต่อ...]

ลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ด

นักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักเทอม 2/59 แล้ว แต่คีย์การ์ด “ไม่ผ่าน” เนื่องจากว่าตอนที่แจ้งยืนยันสิทธิ์ที่ระบบหอพักออนไลน์ไม่ได้กรอกเลขคีย์การ์ดไว้ หรือกรอกไม่ครบถ้วน ดังนั้นให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนต่ออายุคีย์การ์ดที่นี่… จึงจะเข้าหอพักได้ ตรวจสอบผลการลงทะเบียน (ปิดบริการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แล้ว นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อต่ออายุคีย์การ์ดได้ในวันและเวลาทำการ) 144 total views, 1 views today 144 total views, 1 views today [อ่านต่อ...]