รอสักครู่...

เลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัย นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ และ ป.ตรีชั้นปีสุดท้าย

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เลื่อนวันสิ้นสุดการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ ภาคเรียนที่ 2 (นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ) และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศเรื่อง การปิดทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ได้ขยายเวลาปิดทำการไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...

ประกาศ (ฉบับที่ 3) มจพ. ปิดทำการ 1 – 31 พ.ค. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( อ่านประกาศ ของ มจพ.ได้ที่ https://www.kmutnb.ac.th ) เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 ปิดทำการมหาวิทยาลัย ไปจนถึงวันที่...

การคืนเงินประกันฯ เทอม 2/2562

เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดทำการในวันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 (จากสถานการณ์ Covid-19 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร) ระยะเวลาการคืนเงินประกันฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 จะล่าช้ากว่ากำหนด
Close
Secondary Navigation