Main Story

Editor's Picks

Trending Story

กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่)

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการพักอาศัย (ปรับปรุงใหม่) ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้พิจารณาผลกระทบจากการเรียนการสอนตามระบบอาเซียน และได้พิจารณาปรับปรุงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น เพื่อให้ระยะเวลาการพักอาศัยในศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีความสอดคล้องกันกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรออกประกาศไว้ดังนี้  

1,729 total views, 1 views today

วันและเวลาให้บริการ “ห้องบริการสุขภาพ”

หอพักนักศึกษา มจพ.กรุงเทพฯ ตระหนักถึงความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของนักศึกษาที่ได้เข้ามาพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ  สามารถมาขอรับบริการได้ที่ “ห้องบริการสุขภาพ” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/en/first-aid-frog-medic-nurse-funny-1732713/ 579 total views, 1 views

579 total views, 1 views today

จ่ายค่าหอพักผ่าน Bualuang mBanking

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ เปิดให้บริการชำระเงินค่าหอพักผ่าน Bualung mBanking ช่องทางการชำระเงินผ่าน app ของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหอพัก ได้จ่ายค่าหอพักในแต่ละเทอมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องเดินทางไปรอคิวที่สาขาของธนาคาร และ “ฟรี” ค่าธรรมเนียม (ปกติ 10

2,282 total views, 2 views today

CLOSE