Main Story

Editor's Picks

Trending Story

โครงการ “งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนจำนวน 24 แห่ง และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม

348 total views, 3 views today

ให้นักศึกษาใหม่มารับชุดเครื่องนอน

นักศึกษาใหม่ที่เข้าพักในหอพัก และชำระเงินมาจำนวน 15,330 บาทแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชุดเครื่องนอน (ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน) หรือที่ยังได้ไม่ครบ ซึ่งปกติจะได้รับคนละ 2 ชุด ให้นักศึกษามาติดต่อที่สำนักงานหอพัก เพื่อรับชุดเครื่องนอนได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน

86 total views, 1 views today

แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียงจัดกิจกรรม

เรื่อง แจ้งการใช้เสียงและเครื่องขยายเสียงจัดกิจกรรมบริเวณสนามกีฬา ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการสานสัมพันธ์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตบอล ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

102 total views, no views today

CLOSE