รอสักครู่...

ให้นักศึกษามารับไปรษณีย์

    นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับพัสดุที่เกินกำหนดเวลาตามที่หอพักฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  หากไม่มารับตามวันที่แจ้งนั้น  ทางหอพักฯ จะดำเนินการส่งคืนไปรษณีย์ บางซื่อ ต่อไป 1 ขวัญชนก หัตถา 1 ชิ้น 2 จิรวัฒน์ คงสมบูรณ์ 1 ชิ้น 3 อาภาพัชร เขียวสกุล 1 ชิ้น 4...

CLOSE
Close
Secondary Navigation