รอสักครู่...

ประกาศกำหนดการย้ายห้องพัก 1/58

นักศึกษาที่ย้ายห้องพักในเทอม 1/58 หอพักฯ ได้จัดทำกำหนดการย้ายห้องให้แล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้นี่นี่...[wpdm_file id=33] ***โปรดอ่านหมายเหตุแนบท้ายประกาศด้วย*** เมื่อถึงกำหนดการย้ายห้องพัก โปรดมาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพัก เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1. รับเอกสารตรวจห้องพักเก่า คืนกุญแจห้องเก่า 2. รับเอกสารตรวจห้องพักใหม่ รับกุญแจห้องพักใหม่ 3. จ่ายเงินค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า ของห้องเก่า โปรดมาติดต่อในเวลา 08.30 - 11.30 น. และ 12.30 -...

ประกาศผลการจัดห้องพัก 1/58

นักศึกษาที่จองห้องพัก เทอม 1/58 ไว้คนเดียว (ไม่มีรูมเมท) หอพักฯ ได้ดำเนินการจัดห้องพักตามขั้นตอน ดังนี้ 1. นัดให้นักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 58 เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 12.30  - 19.00 น. 2. นักศึกษาที่ไม่มาติดต่อตามวันและเวลาที่กำหนดนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดห้องพักให้แล้ว เมื่อวันที่ 28...

การแจ้งยืนยันสิทธิ – สละสิทธิการพักอาศัย – อยู่ช่วงปิดเทอม

      เนื่องจากเทอม 2/57 นี้ นักศึกษาจะอยู่หอพักได้จนถึง วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 58 หากต้องการอยู่ต่อจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ และหากต้องการย้ายออกจากหอพักต้องแจ้งสละสิทธิ เพื่อขอรับเงินประกันฯ คืน ที่ระบบหอพักออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 1/58 - อยู่หอพักต่อไป  - อยู่ต่อห้องเดิม ให้แจ้งในวันที่ 1 - 12 พ.ค. 58...

CLOSE
Close
Secondary Navigation