จองหอพัก เทอม 1/2564 ไว้

แต่ไม่ได้เข้าอยู่ !

ถ้านักศึกษาจองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ เทอม 1/2564  ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ลงทะเบียนวันที่ 26 ต.ค. ถึงวันที่ 5 พ.ย. 2564 เท่านั้น!

ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
คืนเงินประกัน

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1813, 1814 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800