การให้บริการห้องพัก
ช่วงปิดเทอมนี้และเทอม 1/2565

ให้นักศึกษาหอพักทุกคน “ย้ายสิ่งของออกจากหอพัก ไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องอยู่หอพักช่วงปิดเทอม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

ข่าวสารและกิจกรรม

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800