คืนเงินส่วนลดค่าหอพัก 50% เงินเข้าบัญชีแล้ว เช็กด่วน!

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้โอนเงินคืนส่วนลดค่าหอพัก 50% ของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 โดยได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีกำหนดการโอนเงิน ดังนี้

นักศึกษาสามารถเช็กผลการโอนเงินได้ที่ไลน์หอพัก  @dormkmutnb

เพิ่มเพื่อน

สำหรับจำนวนเงินที่จะได้รับในแต่ละภาคการศึกษา มีดังนี้

  • ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีค่าหอพักที่นักศึกษาชำระเงินมาแล้ว จำนวนเงิน 12,400 บาท ได้รับส่วนลด 50% จึงได้เงินคืนคนละ 6,200 บาท 
  • ภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีค่าหอพักที่นักศึกษาชำระเงินมาแล้ว จำนวนเงิน 12,000 บาท ได้รับส่วนลด 50% จึงได้เงินคืนคนละ 6,000 บาท 

จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมธนาคารภายในเขต 5 บาท และนอกเขต 15 บาท เช่น นักศึกษาได้รับเงิน 6,200 บาท หักค่าธรรมเนียมภายในเขต 5 บาท จะเหลือเงินเข้าบัญชีเท่ากับ 6,195 บาท เป็นต้น 

เมื่อถึงกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว เงินจะเข้าบัญชีของนักศึกษาในช่วงเช้าของวันที่กำหนด นักศึกษาสามารถเช็กยอดเงินได้จากช่องทางของธนาคาร เช่น โมบายแบงค์กิ้งของธนาคาร หรือไปปรับสมุดที่เครื่องปรับสมุดของธนาคาร หรือติดต่อธนาคาร เป็นต้น

หากนักศึกษาได้รับสิทธิคืนเงินช่วยเหลือตามมาตรการนี้ แต่เงินไม่เข้าบัญชีตามกำหนด ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพักโดยด่วน 

คืนเงินเฉพาะนักศึกษาเก่าเท่านั้น นักศึกษาใหม่ไม่ได้รับสิทธินี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ลด 50% ไปให้แล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ใบแจ้งการชำระเงิน 

ทั้งนี้ ยังคงเหลือนักศึกษาที่ยื่นเอกสารล่าช้า หอพักนักศึกษากำลังดำเนินการ ซึ่งจะโอนเงินให้ในรอบต่อไป โปรดติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์หอพัก และที่เฟซบุ๊คเพจของหอพัก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์หอพัก @dormkmutnb