เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียน #จองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ 𝓬𝓸𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓼𝓸𝓸𝓷‼

 
  1. บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th ยังสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้อยู่หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ
  2. สมุดบัญชีธนาคารตามที่กำหนด เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เป็นบัญชีที่ยังใช้งานได้ มีนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี ไม่ใช้บัญชีของคนอื่น ไม่ใช้บัญชีที่เปิดร่วมกับคนอื่น หากไม่มีบัญชีธนาคารเหล่านี้ กรุณาติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชี หรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
  3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ สภาพดี เห็นข้อมูลชัดเจนไม่เลือนลาง ไม่ชำรุด หากบัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรชำรุด กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ทำบัตร เพื่อขอทำบัตรใหม่
👉 ติดตามรายละเอียดและกำหนดการลงทะเบียนได้ที่นี่ ในเร็ว ๆ นี้