รับสมัครเข้าพักอาศัยในหอพัก เทอม 2/2562

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

สมัครเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เทอม 2/2562 สำหรับ นศ.ป.ตรี และ ป.วช. ของ มจพ. กรุงเทพฯ เท่านั้น

อ่านรายละเอียดที่นี่