ประกาศปิดทำการไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ช่วงที่สำนักงานหอพักปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย ของดการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1813, 1814 (ขณะนี้เป็นเวลาปิดทำการ)

ที่ตั้ง :

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (อาคาร 92 – 93) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800