ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

0 2555 2000 ต่อ 1813, 1814

ที่ตั้ง :

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (อาคาร 92 – 93) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800