หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ

กำหนดการจองห้องพักและวันรายงานตัวเข้าพัก

รายการ

กำหนดการ

1. สำหรับนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานครระดับ ปวช. และ ป.ตรี
2. เพื่อเข้าพักอาศัยภาคการศึกษาที่ 1/2564
3. กำหนดการจองห้องพัก เริ่ม 09.00 น. 
– รอบที่ 1 ระดับ ปวช.16-18 มิ.ย. 2564
– รอบที่ 2 ระดับ ปวช. และ ป.ตรี1-13 ก.ค. 2564 [ประกาศ ณ วันที่ 11/7/2564]
4. จองคิววัน-เวลาก่อนมารายงานตัวเข้าหอพัก *ต้องจองคิวก่อนมารายงานตัว*หลังจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการชำระเงินมาแล้ว 1-2 วันทำการ (หลังเที่ยง)
5. วันรายงานตัวเข้าหอพัก รับกุญแจและคีย์การ์ดวันที่ 5, 7, 9 และ 13 ก.ค. 2564 เวลา 09.00/11.00/13.00 น. (กรณีที่ไม่พร้อมมารายงานตัวตามกำหนดนี้ โปรดรอประกาศการรายงานตัวรอบต่อไปจากหอพัก)

สมัครเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2564 ทำได้ง่าย ๆ แค่ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

สมัครสมาชิก-จองห้องพัก

เลือกห้อง เตียงนอนชั้นบน ชั้นล่าง และเลือกเพื่อนร่วมห้องได้เอง และสามารถเปลี่ยนห้องได้คนละ 1 ครั้ง (ก่อนชำระเงิน)

พิมพ์เอกสาร

หลังจากที่จองห้องพักเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องพัก โปรดตรวจสอบ และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงห้องพักก่อนการชำระเงิน จะต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใบใหม่ด้วย

ชำระเงิน

กรุณาชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันจอง ชำระเงินได้ที่ธนาคารตามกำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ให้ดี *ห้ามทำหาย*

เอกสารที่ใช้รายงานตัวเข้าหอพัก

กำหนดการรายงานตัวเข้าหอพัก

ถาม-ตอบ

นักศึกษาที่มาคนเดียว ไม่มีเพื่อนร่วมห้องมาด้วย ก็สามารถจองห้องพักได้ โดยอาจจะเลือกจองห้องพักที่มีคนจองไว้แล้ว หรือจะจองห้องคนเดียวไปก่อนแล้วรอคนอื่นมาเลือกอยู่ด้วยก็ได้ *กำหนดให้พักห้องละ 2 คน*

ชุดสุภาพ ชุดพละ นักศึกษาทุกคนควรสวมกางเกงขายาว สามารถสวมรองเท้าแตะได้ 

หลังจากที่นักศึกษาได้รายงานตัวเข้าพักจนครบทุกขั้นตอน และได้รับกุญแจห้องพักแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าพักที่หอพักได้เลย หรือจะมาเข้าพักในวันหลังก็ได้ *วันรายงานตัวเข้าพักโปรดดูประกาศที่เว็บหอพัก*

การคืนเงินจะเป็นไปตามประกาศหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ในบางกรณีอาจจะไม่สามารถคืนเงินได้ และหากมีการคืนเงินจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่า 45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) โปรดอ่านเพิ่มที่นี่

ในสถานการณ์ปกติเมื่อได้ชำระเงินค่าหอพักมาเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ยกเว้นเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก แต่ในสถานการณ์ Covid-19 มหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษา…อ่านรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน ให้นักศึกษาได้ทำการสมัครจองห้องพักด้วยตนเอง และนักศึกษาได้อ่านรายละเอียดต่าง ๆ เป็นที่เข้าใจดีแล้ว สมัครใจเข้าพักอาศัยในหอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร

Icons made by Freepik from www.flaticon.com