เรื่องเด่น

ประกาศ

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น นักศึกษาที่จะมาติดต่อที่สำนักงานหอพักเพื่อ “ตรวจห้องและคืนกุญแจ” ให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางมาติดต่อ

นักศึกษาใหม่

สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 จองห้องพักผ่านระบบหอพักออนไลน์

กำหนดให้พักห้องละ 2 คน
เตียง 2 ชั้น ห้องพัดลม

อัตราค่าธรรมเนียม

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1813, 1814 ในวันและเวลาราชการ